In onze definitie betekent weerbaar gedrag dat je voor jezelf en anderen opkomt met respect voor alle betrokken partijen. De trainingen zijn maatwerk, voor alle doelgroepen geschikt en worden gegeven op scholen, instellingen en in het kader van hulpverlening. Onder weerbaarheid verstaan we sociale, mentale en fysieke weerbaarheid.

Het gaat bij deze trainingen onder meer om het aanleren van assertief gedrag, sociale vaardigheden, mentale veerkracht, houding en uitstraling en het stellen van grenzen. Dit is ook de reden waarom deze trainingen vaak in groepsverband plaatsvinden. Onze trainingen hebben eigenlijk ieder mens wel wat te bieden.

De Kenniskring Weerbaarheid staat voor homogeniteit van de doelgroep. Een kant en klare weerbaarheidstraining bestaat in onze visie niet. Een goede training richt zich daarom maar op één of twee weerbaarheidsthema's. te denken val hierbij aan: racisme, pestproblematiek, groepsdruk en huiselijk of seksueel geweld. Het is volgens ons niet wenselijk om een weerbaarheids-training te geven aan groepen waarvan leerstijlen en leerbehoeften teveel uiteen lopen.